Zakelijk Risicomanagement

Brandoorzaak nummer één in MKB? Menselijk handelen!

27 feb 2019

Menselijke fouten zijn de belangrijkste reden van bedrijfsbranden in het MKB. Volgens verzekeraar Reaal gaat ongeveer 50 procent van de bedrijven die te maken krijgen met brand uiteindelijk failliet. Dit blijkt uit onderzoek van verzekeraar Reaal, die de brandoorzaken bij bedrijven analyseerde. Met de ‘Top 10 brandoorzaken bij bedrijven’ worden ondernemers gewezen op de impact van een bedrijfsbrand en het belang van preventieve maatregelen. Door brandschade liggen veel bedrijven stil en uiteindelijk gaat zelfs de helft van deze bedrijven failliet. Veel bedrijven hebben op hun bedrijfsschade verzekering een uitkeringstermijn van 52 weken. Deze termijn is vaak niet lang genoeg om het bedrijf weer volledig operationeel te krijgen. Ons advies is een uitkeringstermijn van 104 weken te verzekeren.

Menselijk handelen

In de top 10 staat menselijk handelen nog boven elektra als brandrisico. Uw medewerker kan brand veroorzaken door verkeerd machinegebruik. Dit kan door onzorgvuldig handelen van de medewerker, maar ook door een instructie die onvolledig is. Het belang van preventie komt hier meteen om de hoek kijken.

Hetzelfde geldt voor het onzorgvuldig omgaan met brandbare stoffen of het roken van sigaretten. En wat dacht u van uw medewerker die tegen een elektriciteitsvoorziening in het magazijn aanrijdt? Natuurlijk kan dit gebeuren doordat uw medewerker even niet oplet, maar misschien hadden preventiemaatregelen de schade ook kunnen voorkomen.

Elektra

Op de tweede plaats in de lijst staat ‘elektra.’ Daaronder valt brand door kortsluiting in verouderde stoppenkasten of stopcontacten, maar ook door kwalitatief slechte of beschadigde opladers en het onnodig aan laten staan van elektrische apparatuur. Wij adviseren u de elektrische installatie regelmatig te laten keuren conform NEN 3140 en de geconstateerde gebreken te laten herstellen. Verzekeraars eisen vaak dat deze keuring eens in de drie of vijf jaar plaatsvindt. Indien de brandoorzaak gevonden wordt in de elektrische installatie en u kunt geen certificaat overleggen van een recente keuring NEN 3140 dan kan de verzekeraar een schade uitkering weigeren of er is een zeer hoog eigen risico van toepassing. Dit blijkt uit uw verzekeringspolis.

Top 10 brandoorzaken

1. Menselijk handelen
2. Elektra
3. Brandstichting
4. Brand in een naastgelegen pand
5. Bliksem
6. Hennepteelt
7. Brand door broei
8. Brand door dakdekken
9. Montagefouten (bijv. van zonnepanelen)
10. Overig (inclusief onbekend)

Vergeet uw buren niet

Wat verder opvalt in de lijst is dat veel branden ontstaan door externe factoren zoals bliksem of brand in een naastgelegen pand. Als ondernemer kunt u dus nog zo voorzichtig zijn, u bent toch vaak nog afhankelijk van andere mensen of factoren om u heen.

Preventiemaatregelen

Bij Velten Groep houden we u graag scherp op risico’s en preventie. Probeer brand daarom zoveel mogelijk te voorkomen door preventiemaatregelen serieus te nemen. Binnen uw eigen bedrijf, maar kijk ook verder dan uw eigen pand. Bespreek mogelijke risico’s met aangrenzende ondernemers en omwonenden. Stel samen met een preventiemedewerker een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op. Kortom, zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving. Wij helpen u graag hierbij.

Tips om brand te voorkomen:

  • Ruim op
  • Zet geen voorwerpen of auto’s vlakbij uw gevel
  • Sluitronde door medewerker die als laatste weggaat
  • Zorg voor veilige nachtverlichting tegen inbrekers
  • Een alarmsysteem
  • Blusmiddelen zijn altijd binnen handbereik
  • Weet hoe blusmiddelen werken
  • Zorg voor een ‘gezonde’ spanning
  • Verdiep u in innovatieve melders

Controleer daarnaast uw polissen op clausules. Vaak hebben deze clausules betrekking op preventie. Het is belangrijk regelmatig te controleren of u nog aan alle eisen voldoet die verzekeraars hebben voorgeschreven omdat u anders geen dekking heeft in geval van schade. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.

Wim Lenderink
Wim Lenderink RAiA RVI
Adviseur bedrijven
0548 533 545
06 33580087
Vorig nieuwsitem

Tips over preventieclausules voor elektrische installaties

Volgend nieuwsitem

Tips om u voor te bereiden op een markt waarin de verzekeraars het voor het zeggen hebben

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Particuliere nieuwsbrief

Zakelijke nieuwsbrief

Velten Groep
De Stroekeld 1 Rijssen, 7462 ZZ
Phone: 0548533533