Zakelijk Risicomanagement

Dit moet u weten als u gaat bouwen of verbouwen

27 sep 2019

Bij (ver)bouwprojecten kan altijd schade ontstaan. Bijvoorbeeld door diefstal, vandalisme, storm, maar ook door bouw-, montage of installatiewerkzaamheden. Bij deze (ver)bouwprojecten zijn vaak meerdere partijen betrokken. Hierdoor is het niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor de schade.

Waarom een CAR verzekering afsluiten?

De Construction Allrisk-verzekering – ook wel CAR verzekering – biedt een zogenaamde ‘parapludekking’ voor alle bij de bouw betrokken partijen indien een materiële schade is ontstaan. Goed om te weten, omdat uw eigen opstalverzekering gedurende de (ver)bouwperiode slechts een beperkte dekking biedt!

Wie kan de CAR verzekering het beste afsluiten?

Vaak is het de aannemer die de CAR verzekering afsluit voor het bouwproject. Ik adviseer u als opdrachtgever zelf de CAR verzekering af te sluiten. En wel om de volgende redenen:

1. U wilt dat schade aan uw eigendommen onder de dekking valt

Wanneer er schade ontstaat aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever en de aannemer deze niet in zijn polis heeft opgenomen, dan is dit in principe een aansprakelijkheidskwestie. De aansprakelijkheid dient echter wel aantoonbaar te zijn.

2. U bent als opdrachtgever gedurende de gehele periode belanghebbende

De opdrachtgever is de enige partij die gedurende de gehele periode, van ‘de eerste steen’ tot en met de definitieve oplevering belanghebbende is.

3. U wilt geen risico lopen als tijdens de bouw een andere partij failliet gaat

De opdrachtgever loopt geen risico als tijdens de bouw een mede-, onder-, hoofdaannemer of een andere medeverzekerde partij failliet gaat. Schadepenningen die anders in de failliete boedel zouden verdwijnen worden indien de opdrachtgever de CAR verzekering heeft afgesloten aan de opdrachtgever uitgekeerd. De opdrachtgever houdt dus altijd de (financiële) controle.

4. Er wordt voorkomen dat meerdere partijen elk een eigen CAR verzekering afsluiten

Naast dat de premie hiervoor doorberekend wordt in de aanneemsom wordt voorkomen dat verzekeraars ‘naar elkaar gaan wijzen’ wie voor de schade op moet komen.

5. Door de opdrachtgever uitbestede werkzaamheden vallen niet standaard onder de dekking van de hoofdaannemer

Indien door de opdrachtgever bepaalde werkzaamheden rechtstreeks worden aanbesteed aan een ‘nevenaannemer’, valt deze ‘nevenaannemer’ niet standaard onder de dekking van de hoofdaannemer.

6. Wij zorgen voor een naadloze aansluiting van uw verzekeringen

Door zowel de CAR verzekering als de opstalverzekering via onze bemiddeling onder te brengen wordt het voor ons mogelijk een naadloze aansluiting van beide verzekeringen te realiseren.

7. De voor de aannemer bespaarde premie kan op de aanneemsom in mindering worden gebracht

Door zelf voor de CAR verzekering zorg te dragen zal de aannemer het betreffende werk op zijn CAR verzekering afmelden. Hierdoor kan de voor de aannemer bespaarde premie op de aanneemsom in mindering worden gebracht.

8. Kies voor een CAR verzekering voor het gehele project

De dekking van de CAR verzekering van de (hoofd)aannemer biedt meestal alleen dekking voor de in het bestek omschreven werkzaamheden. Niet in het bestek omschreven werkzaamheden zoals bijvoorbeeld de inrichting en/of het installeren van machines e.d. kunnen een niet onaanzienlijk deel van het totale werk vormen. Daarom verdient een CAR verzekering voor het gehele project de voorkeur.

Heeft u vragen over uw verzekering?

Of wilt u meer informatie over de CAR verzekering? Neem dan gerust contact met mij op. Ik help u graag verder.

Daniël Nijhof RAiA RVI
Senior risk consultant
0548 533 578
06 53575096
Vorig nieuwsitem

RI&E en uw zakelijke verzekeringen

Volgend nieuwsitem

Zorg over brandveiligheid op agrarische bedrijven leidt tot hogere premies

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Particuliere nieuwsbrief

Zakelijke nieuwsbrief

Velten Groep
De Stroekeld 1 Rijssen, 7462 ZZ
Phone: 0548533533