Particulier Hypotheken

Nieuwe hypotheekregels voor 2019

11 jun 2019

Ieder jaar stelt de overheid nieuwe hypotheekregels op om de hypotheekschulden van mensen met een koopwoning te verminderen. Koopt u in 2019 een nieuwe woning? Of heeft u al een hypotheek? Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

1. Geen verdere afbouw loan to value

De maximale hypotheek op basis van de woningwaarde is de afgelopen jaren stapsgewijs verlaagd naar 100%. In het regeerakkoord van het Kabinet Rutte 3 is afgesproken om deze zo genoemde loan to value (LTV) de komende jaren gelijk te houden. Dit betekent dat u ook in 2019 niet meer kunt lenen dan uw woning waard is. Mensen die bij de aankoop van een huis ook investeren in energiebesparende voorzieningen mogen tot een LTV van 106% lenen, mits zij deze extra lening volledig inzetten voor energiebesparende maatregelen.

2. Hogere maximale hypotheek door loonstijging

Hoeveel u kunt lenen hangt niet alleen af van de woningwaarde, maar ook van uw inkomen. De inkomensnormen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld in samenspraak met het Nibud. De gemiddelde inkomsten en uitgaven van huishoudens bepalen hoeveel van uw inkomen u mag besteden aan de hypotheek. Voor veel huishoudens stijgt in 2019 de maximale hypotheek. Dit komt omdat dit jaar rekening gehouden wordt met een gemiddelde loonstijging van 2,9%.

3. Minder voordeel hypotheekrenteaftrek door wijziging belastingschijven

Vanaf 2019 wordt het aantal belastingschijven ingeperkt van vier naar twee. Dit houdt in dat alle inkomen tot € 68.600 37,05% belasting betalen per 2021 en iedereen die meer verdient 49,5%. Dit jaar geldt een overgangsregelening. Mensen met een belastbaar inkomen tot € 20.142 betalen nu nog 36,65% inkomstenbelasting. Verdient u tussen de € 20.143 en €68.507 dan geldt een tarief van 38,10% en voor hogere inkomens geldt in 2019 een tarief van 51,75%. Dit is een gunstige ontwikkeling voor de hogere inkomens. Om te voorkomen dat de inkomensongelijkheid te groot wordt in Nederland, wordt de hypotheekrenteaftrek verder afgebouwd naar 49%.

4. Afbouw Wet-Hillen

Vanaf 2019 wordt gestart met de afbouw van de Wet-Hillen. In 30 jaar tijd wordt de wet volledig afgebouwd. Dit houdt in dat u het eigenwoningforfait moet blijven betalen, ondanks dat uw woning al bijna of helemaal is afbetaald. Omdat u tegenwoordig sowieso binnen dertig jaar uw hypotheek moet aflossen, vindt het kabinet de regeling niet meer nodig.

5. Vervallen eis energieprestatiegarantie zeer energiezuinige woningen

Heeft u een nul-op-de-meterwoning of woning met een energieprestatie coëfficiënt (EPC) van 0 of lager op het oog? En is er een energieprestatiegarantie afgegeven voor minimaal 10 jaar? In 2018 kon u dan nog € 25.000 lenen. Een energieprestatiegarantie is in 2019 niet meer nodig, maar u kunt nu nog maar € 20.000 extra lenen voor een woning met EPC 0 of lager.

6. Verandering Nationale Hypotheek Garantie

In 2019 komen meer mensen in aanmerking voor een hypotheek met NHG. Dit is vooral interessant voor ouderen en ondernemers, die met NHG gemakkelijker een hypotheek kunnen krijgen. Om in 2019 in aanmerking te komen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) mag uw woning niet duurder zijn dan € 290.000. In 2018 was dit nog € 265.000. Deze stijging was volgens het NHG nodig, om ervoor te zorgen dat een brede groep mensen op een verantwoorde manier hun huis kunnen laten financieren door de constante stijging van de huizenprijzen op de toch wat krappe woningmarkt. Daarnaast verlaagt de borgtochtprovisie met 0,1 procentpunt naar 0,9%. Hierdoor betaalt u ruim € 290 minder voor een het afsluiten van een hypotheek met NHG.

Wat betekenen de nieuwe hypotheekregels voor u?

De meeste mensen gaan er in 2019 op vooruit. Ondanks de strengere hypotheekregels, groeit de economie naar verwachting met 2,6% en de werkgelegenheid met 1,5%. Ook de koopkracht stijgt met zo’n 1,6%, waar maar liefs 95% van de Nederlanders van zal profiteren. Tot slot zal de werkloosheid verder dalen met 3,5%.

Benieuwd wat de invloed van deze hypotheekregels op uw financiële situatie is? Neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren u graag. En bekijken samen met u uw mogelijkheden. Voor bijvoorbeeld maandlasten besparing of uw leningsmogelijkheden.

Dennis ter Harmsel
Dennis ter Harmsel
Hypotheekadviseur
0548 533 546
06 25040671
Vorig nieuwsitem

Hoe vaak neemt u uw hypotheek onder de loep?

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Particuliere nieuwsbrief

Zakelijke nieuwsbrief

Velten Groep
De Stroekeld 1 Rijssen, 7462 ZZ
Phone: 0548533533