Zakelijk

DGA/ ondernemer

Als directeur grootaandeelhouder bent u werknemer, werkgever en aandeelhouder tegelijk. Deze unieke positie brengt vaak complexe vraagstukken met zich mee, die bovendien niet onder één noemer te vangen zijn. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: valt u onder sociale werknemersverzekeringen? Wat is er in de vennootschapsakte afgesproken bij overlijden (eventuele overdracht aandelen) of ziekte? Valt u (deels) onder een (bedrijfstak)pensioenregeling of moet u zelf voor uw pensioen zorgen?

Pensioen

Binnen het vraagstuk ‘pensioen’ moet u keuzes maken over de hoogte en de wijze van opbouw van uw ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Hiervoor zijn onze Register Pensioenadviseurs (RPA) en de Gecertificeerd Financieel Planners (FFP) van Velten Groep uw gesprekspartners bij uitstek. Zij kennen uw persoonlijke situatie en kunnen een duidelijke analyse voor u opstellen.

Daarnaast hebben zij een goed overzicht van bancaire en verzekeringsoplossingen, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de mogelijkheden om risico’s of voorzieningen in eigen beheer te houden of risico’s te beperken.

Meer informatie?

De adviseurs van Velten zijn uw gesprekspartners bij uitstek. Zij kennen uw persoonlijke situatie en kunnen een duidelijke analyse voor u opstellen.

Velten Groep
De Stroekeld 1 Rijssen, 7462 ZZ
Phone: 0548533533