Zakelijk

MKB/ grootzakelijk

Kennis van uw bedrijf en uw bedrijfstak is een basisvoorwaarde om de juiste verzekeringsadviezen te kunnen geven. In de loop der jaren hebben we ons gespecialiseerd in onder meer de metaalindustrie, bouwnijverheid, transportsector en retail.

Onze kennis van uw branche betekent dat we ook weten wat er speelt (of kan gaan spelen) bij uw toeleveranciers en klanten. Hierdoor hebben we een helder en compleet beeld van uw bedrijfsrisico’s. Die lopen sterk uiteen: denk bijvoorbeeld aan aansprakelijkheids-, brand-, debiteuren-, design and construct-, traceability-, recall-, milieu- en toeleveranciersrisico’s.

Wij werken met accountteams die gespecialiseerd zijn in uw branche. Hierdoor adviseren we verzekeringsoplossingen die waterdicht aansluiten bij uw wensen en bedrijfsbehoeften. Met de optimale balans tussen risicodekking en kostprijs. Bij schade begeleiden we u en behartigen we uw belangen als onafhankelijk en deskundig adviseur.

Meer informatie?

De adviseurs van Velten zijn uw gesprekspartners bij uitstek. Zij kennen uw persoonlijke situatie en kunnen een duidelijke analyse voor u opstellen.

Velten Groep
De Stroekeld 1 Rijssen, 7462 ZZ
Phone: 0548533533