Zakelijk

Risicobeheer

Goed risicomanagement is een belangrijke pijler onder uw onderneming. In de kern komt dit erop neer dat u de bedrijfscontinuïteit waarborgt, (te) grote financiële risico’s vermijdt en de kosten van het risicobeheer zo scherp en verantwoord mogelijk beteugelt. Door ons te verdiepen in uw branche en uw bedrijf, door uitgebreide eigen ervaringen en door constante benchmarking in de bedrijvenmarkt herkennen onze adviseurs de risico’s binnen uw organisatie en weten zij hoeveel invloed deze hebben op de bedrijfscontinuïteit.

Risico-inventarisatie

Wij inventariseren en analyseren risico’s op het gebied van gebouwen en productiemiddelen, transport, inkomen en vermogen, ziekte en verzuim en werknemersvoorzieningen. U kunt ervoor kiezen om risico’s te voorkomen, te verminderen, uit te besteden of te accepteren. Deze beslissingen moeten gebaseerd zijn op een rationele prioriteiten- en een kosten/batenanalyse: welke risico’s moeten beslist worden voorkomen, welke verzekert u en welke accepteert u?

Wij stellen een advies op maat voor u samen voor een zorgvuldig en kostenefficiënt risicobeleid.

De klik tussen bedrijf en verzekeringen.

Meer informatie?

De adviseurs van Velten zijn uw gesprekspartners bij uitstek. Zij kennen uw persoonlijke situatie en kunnen een duidelijke analyse voor u opstellen.

Velten Groep
De Stroekeld 1 Rijssen, 7462 ZZ
Phone: 0548533533